FİLİAL MÜDİRİ

Həşim Rəhimov

Ünvan: 

Mingəçevir şəhəri Gəncə küçəsi 16

Tel: (024) 274-70-77
   

Mİngəçevİr baş ofİsİ - ƏHATƏ DAİRƏSİ