OFİS MÜDİRİ

Hüseynov Pərviz
Xəlil oğlu

Ünvan: 

Şəki rayonu Mirzə Fətəli Axundov küçəsi 8. 

Tel: (+994 70) 266 77 11
Email:

perviz.huseynov@veyseloglu.az

Şəkİ ofİsİ - ƏHATƏ DAİRƏSİ

  • BALAKƏN
  • ZAQATALA
  • QAX
  • ŞƏKİ
  • QƏBƏLƏ
  • OĞUZ
  • İSMAYILLI