0
Əməkdaş sayı
60% / 40%
Kişi / Qadın əməkdaş sayı
0
Yeni iş yerlərinin sayı (illik)
0
“Y” və “Z” nəsli əməkdaş sayı
0
“Y” nəsli rəhbər sayı
0
Təcrübəçi sayı (illik)
0
Əməkdaşımızın övladlarına tələbə təqaüdü
0
Təlim saatı (illik)